Lietošanas noteikumi

LaTS klientu lojalitātes programma (turpmāk tekstā – Lojalitātes programma) ir programma pastāvīgajiem klientiem, kas dod tiesības saņemt īpašos piedāvājumus, atlaides un iespējas piedalīties tirdzniecības veicināšanas programmās LaTS veikalos. Klientu Pirkumu reģistrācijai Lojalitātes programmas dalībnieki saņem LaTS lojalitātes karti. Lojalitātes programma ir spēkā līdz turpmākam paziņojumam par noteikumu izmaiņām, LaTSpatur tiesības Lojalitātes programmu vienpusēji izbeigt.

Norēķinoties par pirkumu un reģistrējot to ar LaTS klienta lojalitātes karti, pircējs saņem LaTS naudu uzkrājuma veidā 1% apmērā no pirkuma summas izņemot mobilo sakaru priekšapmaksas karšu, tabakas izstrādājumu, dāvanu karšu, klientu karšu, preses izdevumu, akcijas un nocenoto preču pirkumus.

Ar sakrāto Lats naudu ir iespējams norekināties līdz 99% no pirkuma summas.

LaTS piedāvā klientu lojalitāšu karšu turētājiem īpašas atlaides atsevišķiem produktiem, kā arī dažādu akciju ietvaros – iespēju krāt punktus un atkarībā no sakrāto punktu daudzuma - iegādāties dažādas preces par īpašām cenām.

Ar lojalitātes kartē uzkrāto LaTS naudu nevar norēķināties par trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem (par priekšapmaksas kartēm un to papildināšanu, dāvanu kartēm, rēķinu nomaksu, apdrošināšanas pakalpojumiem, elektroniskajām biļetēm, loterijas biļetēm, iepērkamo un maināmo taru u. tml.).

Lai uzsāktu dalību Lojalitāes programmā, pircējam ir

  1. jāaizpilda anketa
  2. jāiegādājas LaTS klienta lojalitātes karte.

Anketu klients var aizpildīt LaTS veikalā, atdodot to veikala personālam.

Lojalitātes karti var iegādāties par 1 €. Tā ir aktīva ar izsniegšanas brīdi.

Persona drīkst reģistrēties Lojalitātes programmā tikai vienu reizi. LaTSpatur tiesības noraidīt personas dalību Lojalitātes programmā pēc saviem ieskatiem, nesniedzot mutiskus vai rakstiskus paskaidrojumus.

Pazaudētu Lojalitātes karti neatjauno.

Lai saņemtu LaTS naudas uzkrājumu vai atlaidi par pirkumu, lojalitātes karte ir jāuzrāda pirms norēķināšanās par pirkumu.

LaTS naudu nevar nodot citiem, pārsūtīt vai samainīt pret naudu.

Klienta lojalitātes karte ir derīga LaTS veikalos, kuri piedalās LaTS lojalitātes kartes programmā. Par to liecina informatīva norāde uz tirdzniecības vietas durvīm vai pie kases, kā arī par to var pārliecināties LaTS mājas lapāwww.latts.lv.

Lai nodrošinātu Lojalitātes programmas darbību, LaTSapkopo Lojalitātes programmas dalībnieku sniegtos personu datus un LaTS lojalitātes programmas dalībnieks piekrīt, ka LaTS var izmantot pieteikuma anketas informāciju un pirkumu datus mārketinga vajadzībām, lai izstrādātu turpmākās preču piedāvājumu kampaņas sviem klientiem.

LaTS apņemas turēt drošībā Lojalitātes programmas dalīnieku personas datus un nenodot tos trešajām personām.

Dalību Lojalitātes programmā ir aprakstīti šajos Noteikumos. LaTS ir tiesīgs veikt Noteikumu labojumus un jebkurā laikā, jauno redakciju publicējot LaTS mājas lapā www.latts.lv